Ev elanı verin və TAMAMİLƏ PULSUZ kirayəçi tapın!

Ev elanı verməkdə çətinlik çəksəniz, WhatsApp`a evin şəkil və məlumatlarını göndərin, ki biz dərc edək.

Digər qeydlər

Xüsusiyyətlər

Mənzil aid şəkillər

Maksimum şəkil sayı 10, şəkil həcmi 1 MB olmaıdır
Yuxarıda göstərilən bütün bölmələr doldurulmalıdır !

Qaydalar

1) Elan verilən andan etibarən 3 gün ərzində yalnız "Otaq Yoldaşı" Agentliyinin vasitəsilə otaq yoldaşı axtarılacaq.

2) Birinci qaydada qeyd olunan müddət bitdikdən sonra digər vasitələrlə otaq yoldaşı tapılarsa, bu barədə "Otaq Yoldaşı" Agentliyinə dərhal xəbər veriləcək.

3) Birinci qaydada qeyd olunan müddət ərzidnə hər-hansı səbəbə görə elan deaktiv olunmayacaq.

4) Elanda qeyd olunan məlumat və şəkillərin doğru olduğunu təsdiq edirəm.