Qaydalar

Əgər vasitəmizlə otaq yoldaşı(kirayəçi) tapmısınızsa aşağıdakı şərtimzlə razılaşırsınız:

  1. "Otaq Yoldaşı" Agentliyi tərəfindən göndərilən otaq yoldaşının verəcəyi və/və ya alacağı maddi və mənəvi zərərə görə saytın rəhbərliyi və işçilərini məsuliyyətə cəlb etməyəcəm

Əgər vasitəmizlə kirayə ev tapmısınızsa aşağıdakı şərtimzlə razılaşırsınız:

  1. "Otaq Yoldaşı" Agentliyi vasitəsilə köçdüyüm evdə alacağım və/və ya verəcəyim maddi və mənəvi zərərə görə saytın rəhbərliyi və işçilərini məsuliyyətə cəlb etməyəcəm

 

Ev axtaran tərəflə bu şərtlər əsasında müqavilə imzalanır:

 

1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

1.1. “Agentlik” “Müştəri” üçün aşağıdakı xidməti göstərəcək:

1.1.1. “Agentlik” “Müştəri”-yə  müddətində cari müqaviləyə əlavə olunmuş “Əlavə-1”-də qeyd olunan əsas tələbləri əsasında  ev variantları təklif edərək aktiv xidmət göstərir.

 

2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQLARI

2.1. “Müştəri”-nin hüquqları:

2.1.1. “Agentlik”-ın veb-səhifəsində (www.otaqyoldashi.az) yerləşən istənilən evin şəkillərinə, videosuna(varsa) baxa, ev və yaşayanlar haqqında məlumat ala bilər.

2.1.2. Ödəniş etmədən evdə yaşayanlarla “Agentlik”-in telefonundan əlaqə saxlaya bilər.

2.1.3.  Müqavilə imzalandığı gündən etibarən yönəlmiş evlərin hər-hansınasa köçənə və yaxud köçmək haqqında qərar verənə qədər “Müştəri”-nin seçdiyi xidmət paketə əsasən 15 (on beş) və ya 30 (otuz) gün ərzində hüququndan istifadə  və 15 (on beş) və ya 5 (beş) ev təklifinin əlaqə nömrəsini və yerləşmə haqqında məlumatı əldə edə bilər.

2.1.4. Evə köçdüyü gündən və yaxud köçmək haqqında qərar verdiyi andan etibarən FULL Paketlər üçün 1 (bir) həftə, Ekonom paketlər üçün isə 3 (üç) gün ərzində köçdüyü evdən  digər sakinlər tərəfindən yaranan problemlərə görə imtina edərsə, əlavə xidmət haqqı etmədən, müqavilə bağlandığı tarixdən  15 (on beş) və ya 30 (otuz) gün  müddətinə xidmətdən istifadə edə bilər. Bu halda “Agentlik” ödənilən kirayə haqqının geri qaytarılması ilə bağlı məsələyə müdaxilə etmir.

2.2.  “Agentlik”-in hüquqları:

    1.  

2.2.1. Əgər “Müştəri” müqavilənin  şərtlərini pozarsa, “Agentlik” bu məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına cari müqavilədə qeyd olunan  məlumatları təqdim edərək  şikayət edə bilər.

2.2.2. Ödəniş heç bir halda geri qaytarılmır.

2.2.3. Əgər “Müştəri” haqqında “Agentlik”-ə cinayət törətməkdə şübhələn şəxs olduğunu səbəb gətirərək digər otaq (ev) yoldaşları tərəfindən şəxsi məlumatları (əlaqə nömrəsi, A.S.A. və s. ) istənilsə, “Agentlik” bu məlumatları ötürə bilər.

 

3. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1. “Müştəri”-nin öhdəlikləri:

3.1.1. “Agentlik” tərəfindən təklif olunan evlərdən birinin yerləşmə haqqında məlumatı və əlaqə nömrəsini əldə etmək üçün xidmət haqqını tam həcmdə ödəməlidir.

3.1.2. Evə baxdıqdan sonra yaxın 1(bir) saat ərzində “Agentlik”-ə fikrini bildirməlidir.

3.1.3. Hər-hansı evin əlaqə nömrəsi əldə etdikdən sonra evə baxışı evdə yaşayanlarla razılaşdırılmış gün və saatda həyata keçirməlidir.

3.1.4. “Müştəri” köçdüyü evə öz tərəfindən yaşayış məqsədi ilə əlavə şəxs gətirməməlidir. Əks halda əlavə gətirilən şəxs də “Agentlik”-in xidmət haqqısını tam həcmdə ödəməlidir.

3.1.5. Hər-hansı əmlak şirkətləri, vasitəçilər və əmlak sahəsində olan digər insanlara “Agentlik”-dən aldığı məlumatları ötürməməlidir.

3.1.6. Müqavilə bağladınqdan sonra www.otaqyoldashi.az saytında elanları izləməli, istədiyi ev haqqında WhatsApp və ya zəng üzərindən əlaqə nömrələrini və digər məlumatları almalıdır.

3.2. “Agentlik”-in öhdəlikləri:

3.2.1. “Müştərinin hüquqları” bölməsində qeyd olunan “Müştərinin” hüquqlarını qorumalıdır.

3.2.2. Müqaviləyə əlavə olunan “Əlavə-1”-də qeyd olunan müştərinin istəklərinə uyğun evləri təklif etməlidir.

 

4. DİGƏR QEYDLƏR

4.1. “Agentlik” otaq yoldaşı axtaran tərəfin evi və özləri haqqında verdiyi səhv məlumat və şəkillərə görə cavabdehlik daşımır.

4.2. “Agentlik” evdə yaşayanların dini, irqi və şəxsi keyfiyyətlərinə görə cavabdehlik daşımır. Evdə yaşayanların bu kimi xüsusiyyətləri “Müştəri”-yə uyğun olmadığı halda evə köçmədən  həmin ev təklifindən imtina edərək, cari müqavilənin  2.1.3. bəndində qeyd olunan hüquqdan istifadə edə bilər.

4.3. “Agentlik” evdə baş verən hər-hansı proseslərə qarışmır və məsuliyyət daşımır.

 

5. MÜQAVİLƏ QİYMƏTİ VƏ HESABLAŞMA QAYDASI

5.1. Xidmət haqqı “Müştəri”-nin seçdiyi ev üçün təyin olunmuş adambaşına düşən qiymətə və bu müqaviləyə əlavə olunmuş “Əlavə-1”-də seçdiyi paketə görə müəyyən olunur.

 Ödəniş manatla həyata keçirilir.

5.2. Ödəniş ya nəğd ya ödəniş terminalı ilə bank hesabına köçürülmə etməklə odənilir.

 

6. MÜQAVİLƏYƏ XİTAM VERİLMƏSİ

6.1. Hazırkı Müqavilə Tərəflərin yazılı təşəbbüsü əsasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər.

 

7. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ VƏ TƏTBİQ EDİLƏN HÜQUQ

7.1. Hazırkı Müqavilənin icrası ilə bağlı Tərəflər arasında meydana çıxan bütün mübahisələr danışıqlar yolu ilə nizama salınır.

7.2. Danışıqların müsbət nəticə vermədiyi hallarda isə, mübahisə və fikir ayrılıqlarına Azərbaycan Respublikasının hüquq normalarının tətbiq edilməsi ilə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəməsində baxılacaq. 

 

8. YEKUN MÜDDƏALAR

8.1. Bu müqaviləyə ediləcək hər hansı dəyişiklik və ya əlavələrin yalnız o zaman qüvvəsi var ki, bu dəyişiklik və ya əlavələr tərəflərin qarşılığı ilə edilib yazılı şəkildə tərtib edilsin və tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalansın. Bu müqaviləyə  edilmiş əlavələr imzalanaraq möhürləndikdən sonra müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir.

8.2. Bu müqavilə iki nüsxədən tərtib edilir və hər iki nüsxə imzalanaraq möhürləndikdən sonra eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.

8.3. Bu müqavilə  imzalandığı gündən etibarən qüvvəyə minir və iki halda qüvvəsini itirir:
8.3.1. Paketin  müddəti bitdiyi halda

8.3.2. “Müştəri” təklif olunan evlərin birinə köçdüyü halda.

8.4. Tərəflərin hər birində müqavilənin bir nüsxəsi saxlanılır.